Förtroendevalda i Klippans kommun.

Kommunalförbund (3 st)

Organisationer där kommunen har ett medlemskap.