Förtroendevalda i Klippans kommun.

Kommunalförbund (3 st)

Organisationer där kommunen har ett medlemskap.

Namn
Söderåsens miljöförbund
Kommunalförbundet AV-Media Skåne
Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen