Förtroendevalda i Klippans kommun.

Nämnder/styrelser (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.