Förtroendevalda i Klippans kommun.

Övriga (12 st)

Namn
Kommunförbundet Skåne
Samarbetskommittén Familjen Helsingborg
Rönneås vattenråd
Gode män, jordbruks- skogsbruksfrågor
Gode män, tätortsförhållande
Nämndemän
Söderåsens Nationalpark (skötselråd)
Europakorridoren AB
Begravningsombud
Äldreombud
Skånes Luftvårdsförbund
Livsmedelsakademin