Förtroendevalda i Klippans kommun.

Råd och styrgrupper (5 st)

Beredande organ till nämnder och styrelser i kommunen.