Förtroendevalda i Klippans kommun.

Råd och styrgrupper (5 st)

Beredande organ till nämnder och styrelser i kommunen.

Namn
Brottsförebyggande råd
Funktionshinderråd
Pensionärsrådet
Landsbygdsråd
Miljöstyrgrupp