Förtroendevalda i Klippans kommun.

Kommunala bolag (5 st)

Bolag där kommunen har ett ägarskap.

Namn
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag (Ombud)
Treklövern Bostads AB
Treklövern Bostad AB (Ombud)
Kommunassurans Syd Försäkrings AB