Förtroendevalda i Klippans kommun.

Kommunala bolag (5 st)

Bolag där kommunen har ett ägarskap.