Förtroendevalda i Klippans kommun.

Pensionärsrådet

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Väljs av Kommunfullmäktige. Fr o m 2019 ligger Pensionärsrådet under KS istället för SN.