Förtroendevalda i Klippans kommun.

Pensionärsrådet

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Väljs av Kommunfullmäktige. Fr o m 2019 ligger Pensionärsrådet under KS istället för SN.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ålund Stig Intresseorg ordförande 1
Svensson Boris S ledamot 2
Stadler Lars-Erik SD ledamot 3
Forsberg Lars Johan C ledamot 4
Waldemarsson Mats S ledamot 5
Ahnfeldt Britt Opol Insynsplats 6
Andersson Sonja Intresseorg representant 7
Eskilsson Bengt Intresseorg representant 8
Johansson Eivor Intresseorg representant 9
Korander Block Kerstin Intresseorg representant 10
Lindberg Wiveca Intresseorg representant 11
Reinholdz Carl-Arvid Intresseorg representant 12
Svensson Inger Intresseorg representant 13
Wallström Siv Intresseorg representant 14
Åström Ingrid Intresseorg representant 15
Arvidsson Annmarie Intresseorg representant 16
Turkowitch Zdenko Intresseorg representant 17
Edvardsson Åsa SD Insynsplats 18
Sinclair Hans Bertil M Insynsplats 19