Förtroendevalda i Klippans kommun.

Funktionshinderråd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Beslut KF § 22/19 att byta namn på handikappsrådet till funktionshinderrådet