Förtroendevalda i Klippans kommun.

Treklövern Bostads AB

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Väljs av Kommunfullmäktige. § 59/19 ledamöter valda för tiden från årstämma 2019 t.o.m. årstämma 2023

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Svensson Bengt M ordförande 1
Persson Rune S 1:e vice ordförande 2
Scott Ralf SD 2:e vice ordförande 3
Andresen Thomas M ledamot 4
Lodesjö Kent S ledamot 5
Nilsson Norén Janet C ledamot 6
Andersson Bodil KD ledamot 7
Rundberg Karl-Gustav SD ledamot 8
Rosengren Bo M lekmannarevisor 9
Emanuelsson Hans S lekmannarevisorersättare 10