Förtroendevalda i Klippans kommun.

Skånes Luftvårdsförbund

Enligt Kommunstyrelsens beslut § 8/15 skall chefsgruppen framöver utse ledamot och ersättare till Skånes Luftvårdsråd (tjänstemän).